Kuzey Amerika Dilleri

Kuzey Amerika Haritası

Asya ve Afrika’nın ardından 3. büyük kıtadır. Yaklaşık 500 Milyon insan yaşamaktadır. Coğrafi keşiflerin yaşanmasıyla beraber nüfusu artmıştır. Bölgede 36 tane ülke bulunmaktadır fakat bunların çoğu ada ülkeleridir. Bölgedeki en önemli devletler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’dır.

Orta Çağın öncesine kadar çok az sayıda insanın yaşadığı Kuzey Amerika’da yerel diller konuşulmaktaydı. Fakat Avrupalılar bu bölgeye göç etmesi ile İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca gibi diller bölge de hakim olarak konuşulmaya başlandı.

Günümüzde Amerika Birleşik Devletlerinin en güçlü ülke konumunda olması kullandıkları dilin çok farklı bölgelere yayılmasına aynı zamanda iş hayatında konuşulmasına neden olmuştur. Fakat buralarda konuşulan diller Avrupa’da konuşulan diller arasında farklılıklar göstermektedir.

Kuzey Amerika Dilleri

  • İngilizce
  • İspanyolca
  • Portekizce
  • Fransızca
  • İtalyanca
  • Flemenkçe
  • Rusça
ÜST