Afrika Dilleri

Dünyanın yüz ölçümü olarak en büyük ikinci kıtasıdır. Geniş çöllerinin yanı sıra tropikal bir iklime ve yağmur ormanlarına da sahiptir. 1 Milyarın üzerinde insan yaşamaktadır. İnsan soyunun Afrika’dan tüm Dünya’ya yayıldığı düşünülmektedir. Çok farklı medeniyetleri içinde barındırır.

Afrika kıtasında Sami diller, mısır dilleri, Çad dilleri, Berber dilleri ve Kuşitik diller konuşulmaktadır. Dil açısından zenginlik mevcuttur. Öyle ki yaklaşık 1700 farklı dil konuşulduğu tahmin edilmektedir.

19. Yüzyılda Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen kolonileşme ile beraber Afrika’da yaygın olarak konuşulan diller arasında Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce gibi diller Avrupa dilleri de yaygınlaşmıştır. Günümüz Afrika ülkelerinin sınırları Avrupalı ülkeler tarafından belirlenmiştir.

Afrikada Konuşulan Diller

  • İngilizce
  • İspanyolca
  • İtalyanca
  • Fransızca
  • Arapça
  • Farsça
  • Svahili Dili
  • İsveççe
  • Flemenkçe
  • Kongoca
  • Lingalaca
  • Susuca
  • Gurca
  • Akanca
  • Pölce
  • Zuluca
  • Afrikanca
ÜST